Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. OPŠTE INFORMACIJE

Beotex d.o.o. (u daljem tekstu Beotex) sa ciljem da zaštiti sebe i svoje korisnike formira ovaj dokument koji se zove politika privatnosti. Posetioci sajta koji se nisu postali registrovani korisnici, kao i registrovani korisnici u obavezi su da se informišu o politikama sajta. U obostranom interesu je da se ove politike poštuju.

Korisnici su u obavezi da pročitaju ovu poltiku, ali i da se povremeno vrate na ovaj tekst jer eventualno može doći do nekih izmena, a svako korišćenje sajta nakon tih izmena podrazumeva da je korisnik upoznat sa njima.Beotex zadržava pravo da ovu Politiku privatnosti izmeni u bilo kom trenutku u nekim njenim delovima. Beotex može ali i ne mora mail-om obavestiti sve aktivne registrovane korisnike o izmenama politike privatnosti, i podrazumeva se da su svi korisnici sajta upoznati i saglasni sa njom.
 
2. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kada pregledate stranice na adresi www.beotex.rs, a niste se registrovali za neku od naših online usluga, to činite anonimno. Tom prilikom ne prikupljamo Vaše lične informacije. Međutim, naš softver koristi tzv. kolačiće (cookies) za prikupljanje informacija o načinu korišćenja svojih Internet stranica. Na grupnoj osnovi se prikupljaju i prate informacije o serveru na koji je priključen Vaš računar, vrsti Vašeg internet čitača (npr. Firefox ili Chrome).
 
3. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Beotex će za svakog registrovanog korisnika podrazumevati da je korisnik upoznat sa ovom Politikom privatnosti i da je prihvatio da će se podaci koje je ostavio na sajtu koristiti u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Beotex sa velikom ozbiljnošću pristupa Politikama privatnosti i veoma nam je važno da naši korisnici na ispravan način razumeju kako se njihovi podaci prikupljaju koriste i obrađuju na našem sajtu. Ova politika privatnosti je punovažna u okviru celog web sajta. Lične informacije o korisniku prikupljaju se isključivo u cilju dobrog funkcionisanja projekta www.beotex.rs.

Lične informacije o korisniku mogu biti: one koje su ostavljene prilikom registracije ili kupovine proizvoda na sajtu, ali mogu biti informacije koje Beotex dobija od korisnika kroz razne aktivnosti na samom sajtu koje Beotex koristi radi popravljanja korisničkog iskustva, praćenja poseta ka našim proizvodima i promocije na osnovu preferencija ka određenim grupama proizvoda. To mogu biti pretplate na newsletter, popunjavanje anketa, mišljenja koja dobijamo od vas…. Korisnici koji dobiju newsletter na email adresu koju su ostavili prilikom registracije ili viber/sms poruke putem broja mobilnog telefona koji su ostavili prilikom registracije imaju mogućnost da se ispišu sa tih lista.
 
4. KORIŠĆENJE INFORMACIJA

Beotex će sve prikupljene informacije koristiti sa velikom odgovornošću i preduzeti sve mere predostrožnosti kako ne bi došlo do neovlašćenog pristupa ovim podacima. Beotex ni jednu informaciju o korisnicima, prikupljenu na ovom sajtu, neće razmenjivati sa trećim licima.

Beotex će se verovatno preko email-ova dostavljenih pri registraciji obraćati korisnicima sa različitim obaveštenjima o proizvodima i uslugama ili ponuditi učestvovanje u nekim anketama, zatražiti mišljenje ili iskustvo i slično. Za svako ovo obraćanje korisnik će moći dobrovoljno da ga prihvati ili da se isključi sa liste.

Beotex može objavljivati informacije opšteg tipa trećim licima ali se iz tih informacija neće moći identifikovati pojedinac - korisnik.
 
5. OBRADA INFORMACIJA

Beotex će obradu podataka pristupati u skladu sa pravilnicima ovog sajta. Beotex neće izlaziti iz okvira dogovorenom ovim pravilnicima i obrada ličnih informacija biće korišćena u cilju što boljeg funkcionisanja web sajta.
 
6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Beotex nije odgovoran za eventualne propuste u bezbednosti informacija koje nisu pod kontrolom Beotex. Upravo zbog činjenice da bezbednost podataka ne može biti 100% garantovana Beotex je doneo odluku da od klijenata zahteva minimum informacija i očekujemo da korisnik razume ove okolnosti i složi se sa ovim nivoom bezbednosti, odnosno ovim politikama privatnosti.

Beotex garantuje da će u procesu rukovanja i obrade ličnih informacija primenjivati sve standardne mere bezbednosti i štititi lične podatke skupljene od svojih korisnika.